DATA PRIVACY STATEMENT

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Langguth GmbH. Przetwarzanie Państwa danych w sposób bezpieczny i poufny jest dla nas bardzo ważne; w szczególności przestrzegamy obowiązujących przepisów ustawy o telemediach (Telemediengesetz, TMG), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG (z późniejszymi zmianami)) oraz innych przepisów o ochronie danych. W celu spełnienia tych wymagań podjęliśmy działania techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przestrzeganie tych przepisów. Mogą Państwo odwiedzać tę stronę internetową również bez konieczności gromadzenia przez nas jakichkolwiek danych osobowych dotyczących Państwa. W tym celu konieczne może być dostosowanie ustawień w używanej przeglądarce. Dane zebrane na tej stronie internetowej są przetwarzane wyłącznie w określonym celu. Nie przekazujemy Państwa danych stronom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji danego celu lub wyrazili Państwo na to zgodę.

1. Dane osobowe

Zgodnie z art. 4(1) RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powiązanie z identyfikatorem, takim jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub z jednym lub kilkoma szczególnymi czynnikami. W tym przypadku mogą to być na przykład nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail lub adresy IP.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Po wejściu na tę stronę internetową, przeglądarka internetowa używana przez odwiedzającego automatycznie przesyła dane do serwera strony i przetwarza je w postaci pliku logu. Pliki dziennika są nam potrzebne ze względów technicznych, abyśmy mogli wyświetlić stronę, do której użytkownik uzyskał dostęp. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Art. 6(1) (f) RODO. Pliki logów są usuwane natychmiast po opuszczeniu strony internetowej. Dopóki nie zostaną one automatycznie usunięte, następujące dane są zapisywane bez dalszego wprowadzania ich przez odwiedzającego stronę internetową:
• Używana wyszukiwarka
• Czas dostępu do strony
• Sukces lub niepowodzenie w dostępie do strony
• System operacyjny odwiedzającego
• Adres IP, za pośrednictwem którego uzyskano dostęp do strony internetowej
Pliki logów są również wykorzystywane do analiz statystycznych oraz do ulepszania strony internetowej (podstawa prawna: Artykuł. 6(1) (f) RODO). Pozwala to na identyfikację wszelkich błędów, takich jak wadliwe linki. Podczas korzystania ze strony internetowej, rejestrowane przez nas dane zawierają adres IP komputera, z którego Państwo korzystają. W pewnych okolicznościach adres IP może umożliwiać identyfikację użytkowników strony internetowej. Nie analizujemy jednak w tym celu zapisanych adresów IP. Adresy IP są analizowane wyłącznie w celach statystycznych i w formie anonimowej.

3. Pliki Cookies

Pliki cookies są używane podczas odwiedzania tej strony. Pliki cookies są zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową po otwarciu jednej z naszych stron internetowych. Służą one do podniesienia jakości usług podczas odwiedzania tej strony. Powiadomienie o plikach cookies daje Państwu możliwość podjęcia decyzji, kiedy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, czy chcą Państwo wyrazić zgodę na stosowanie technicznie, nie absolutnie niezbędnych plików cookies.
Nasza strona internetowa ustawia przejściowe pliki cookies, czyli tymczasowe pliki pierwszej strony, które są absolutnie niezbędne do holistycznego korzystania z witryny. Tymczasowe pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności pliki cookies sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, który może być używany do przypisywania różnych żądań z Państwa przeglądarki do udostępnionej sesji. Dzięki temu Państwa komputer może zostać rozpoznany po powrocie na stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Podstawę prawną dla korzystania z tych plików cookies stanowi Art. 6 Para. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, ponieważ są one technicznie niezbędne do prawidłowego wyświetlania strony internetowej.
Trwałe pliki cookies, czyli długoterminowe pliki cookies stron trzecich, są również wykorzystywane w związku z prowadzonymi przez nas usługami analizy stron internetowych i są wykorzystywane tak długo, jak wymaga tego cel; ich maksymalny okres ważności wynosi 14 miesięcy. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć z dysku twardego komputera, korzystając z funkcji ochrony danych w przeglądarce. Podstawą prawną jest, jak opisano szczegółowo w punkcie 4. Google Analytics, Państwa zgoda zgodnie z Art. 6 para. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.
Za pomocą Państwa przeglądarki mogą Państwo zapewnić przejrzystość. Można skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z Państwa życzeniem i kontrolować, na przykład, przyjmowanie lub odrzucanie cookies stron trzecich lub wszystkich cookies. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji nie wszystkie funkcje stron internetowych mogą być dostępne.

4. Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies stron trzecich”, plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika.
Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP. Jeśli Państwa adres IP pochodzi z obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej lub z innych państw-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostanie on skrócony przez Google przed jego przekazaniem i zapisaniem. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony.
W naszym imieniu Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Podstawą prawną korzystania z narzędzi analitycznych jest Art. 6 para. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Po wywołaniu strony internetowej i potwierdzeniu odpowiedniej funkcji w powiadomieniu o plikach cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykonanie Google Analytics. Jeśli nie wyrazisz zgody na korzystanie z narzędzia, nie zostanie ono również wykonane. Opcja ta jest dostępna dla Państwa ponownie każdego dnia, gdy wywołują Państwo naszą stronę internetową. Przesyłane przez nas dane oraz pliki cookies są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, odbywa się co miesiąc, zgodnie z informacjami z Google.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej Google pod adresem
http://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://www.google.de/intl/de/policies/

Klikając na poniższy link, mogą Państwo uniemożliwić Google Analytics zbieranie Państwa danych. Klikając na ten link, w przeglądarce użytkownika ustawia się opcję „opt-out cookie”, która uniemożliwia zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie. Kliknij tutaj, aby zrezygnować.

5. Google Tag Manager

Ta strona korzysta z Google Tag Manager. Google Tag Manager jest rozwiązaniem, które pozwala marketerom na zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą jednego interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie to wyzwala inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Narzędzie Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli zostanie wyłączona na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie wyłączona dla wszystkich znaczników śledzenia zaimplementowanych w programie Google Tag Manager.
Warunkiem korzystania z programu Tag Manager jest wyrażenie przez użytkownika dobrowolnej zgody na korzystanie z witryny za pośrednictwem powiadomienia o plikach cookie, zgodnie z następującymi warunkami
Art. 6 para. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Jeśli tego nie zrobiłeś, Tag Manager pozostaje nieaktywny. Możesz odwołać swoją zgodę na przyszłość w każdej chwili. Prosimy o bezpośredni kontakt z nami. (Dane kontaktowe znajdują się poniżej).

6. Mapy Google

Strona korzysta z Map Google, do wyświetlania interaktywnych map. Korzystając z Map Google, możesz zażądać od Google (adres: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) może również przekazywać informacje dotyczące korzystania z tej strony, w tym adres IP, do Google w USA. Na naszej stronie internetowej używany jest wariant z podwójnym kliknięciem, wcześniej wymienione dane są przekazywane tylko po kliknięciu na mapę. Dalsze informacje na temat Map Google, warunków użytkowania i polityki prywatności można znaleźć tutaj: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy i http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Podstawą prawną korzystania z Map Google jest Art. 6 para. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Jasna prezentacja naszych międzynarodowych lokalizacji leży w uzasadnionym interesie naszej firmy i służy poprawie orientacji użytkownika.

7. Newsletter

Jeśli zdecydują się Państwo na otrzymywanie naszego newslettera, jedyne dane, które muszą nam Państwo podać, to Państwa adres e-mail. Można również dobrowolnie podać nam swoje imię, nazwisko i tytuł, ale nie są one obowiązkowe.
Dane osobowe, które nam Państwo podają, wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania zapisanego przez Państwa newslettera, abyśmy mogli regularnie przesyłać Państwu oczekiwane przez Państwa informacje pocztą elektroniczną.
Podstawą do tego jest zgoda udzielona dobrowolnie zgodnie z Art. 6(1) (a) RODO.
W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji newslettera. Informacje i opcje dotyczące rezygnacji z subskrypcji podane są na końcu każdego e-maila z newsletterem. Jeżeli wprowadzone i przekazane przez Państwa dane mają być wykorzystane do innych celów, wymagana będzie Państwa zgoda, która zostanie wyraźnie wskazana w odpowiednich punktach.

8. Wyszukiwarka Maszyn

Podczas korzystania z naszej wyszukiwarki maszyn, jedyne dane, które muszą Państwo wprowadzić, to Państwa adres e-mail, abyśmy mogli wysłać potrzebne informacje.
Oczywiście będziemy wykorzystywać podane przez Państwa dane tylko do konkretnego celu, dla którego je nam Państwo podali. Jeśli wiąże się to z danymi kontaktowymi/komunikacyjnymi, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy skontaktowali się z Państwem w ten sposób w celu rozpatrzenia Państwa zapytania.
Podstawą do tego jest zgoda udzielona dobrowolnie zgodnie z Art. 6(1) (a) RODO. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza zostaną automatycznie usunięte natychmiast po rozpatrzeniu zapytania, o ile nie ma powodów do ich dalszego przechowywania (np. późniejsze wydanie zamówienia lub zawarcie umowy).
W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przyszłość. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z nami. (Dane kontaktowe znajdują się poniżej).

9. Korzystanie z mediów społecznościowych

Linki do mediów społecznościowych znajdują się w niektórych sekcjach na naszej stronie internetowej. Używamy w tym celu „rozwiązania dwóch kliknięć”. Oznacza to, że jeśli odwiedzą Państwo naszą stronę, żadne dane osobowe nie zostaną przekazane dostawcy wtyczki. Dostawca wtyczki może być zidentyfikowany po znaku na okienku – po jego inicjale lub logo.
Obecnie używane są następujące media społecznościowe:
• Facebook, YouTube, Xing, LinkedIn
Podstawą prawną korzystania z wtyczek do mediów społecznościowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem naszej organizacji, a także celem leżącym u podstaw stosowania wtyczek do serwisów społecznościowych, jest szerokie nagłośnienie naszych usług. Portale społecznościowe są odpowiedzialne za przetwarzanie danych swoich użytkowników zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych.
Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone przez nich dane ani na metody ich przetwarzania, nie znamy też pełnego zakresu gromadzonych danych, celów ich przetwarzania ani okresów przechowywania danych. Nie mamy również żadnych informacji o tym, w jaki sposób lub kiedy dostawcy wtyczki usuwają zgromadzone dane.
Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawców wtyczki można uzyskać w poniższych oświadczeniach o ochronie danych osobowych dostawców wtyczki. Podają one również dalsze informacje na temat praw i możliwości ustawień dotyczących ochrony prywatności w tym zakresie.
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook poddał się ramom ochrony prywatności UE-USA.
b) YouTube to portal wideo założony w 2005 r. i będący własnością amerykańskiej firmy YouTube, LLC, która od 2006 r. jest spółką zależną Google LLC z siedzibą w San Bruno w Kalifornii. YouTube poddał się ramom ochrony prywatności UE-USA. https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

c) XING SE, z siedzibą w Hamburgu, jest operatorem sieci społecznościowej XING, której członkowie używają głównie do zarządzania swoimi kontaktami zawodowymi, oprócz niektórych kontaktów prywatnych, oraz do nawiązywania nowych kontaktów. – Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy; http://www.xing.com/privacy

d) LinkedIn, z siedzibą w Mountain View w Kalifornii, jest internetową siecią społecznościową do utrzymywania istniejących kontaktów biznesowych i łączenia się z nowymi kontaktami zawodowymi. – LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv – LinkedIn poddał się ramom ochrony prywatności UE-USA.

10. Linki do innych stron internetowych

Nasza strona może zawierać linki do stron internetowych innych dostawców usług, którzy nie są objęci niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Jeżeli korzystanie ze stron internetowych innych usługodawców wiąże się z gromadzeniem, przetwarzaniem lub wykorzystywaniem danych osobowych, należy upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli oświadczenia o ochronie danych osobowych tych usługodawców.

11. Bezpieczeństwo

Podjęliśmy różne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych (np. przed zniszczeniem, utratą, manipulacją i nieuprawnionym dostępem). Wszystkie nasze środki bezpieczeństwa są regularnie przeglądane i zmieniane oraz aktualizowane zgodnie z najnowszą technologią.

12. Podania o pracę/kariera zawodowa

Nie możemy zagwarantować, że kanały przesyłania danych, których używacie Państwo do przesyłania nam (niezamówionych) podań o pracę i dokumentów drogą elektroniczną są w 100% bezpieczne. Ogólnie rzecz biorąc, e-mail jest niepewnym kanałem komunikacji. Dlatego też, jeśli udostępniacie Państwo poufne informacje i dokumenty, zalecamy wysłanie ich do nas pocztą lub zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony wszelkich dokumentów, które wysyłane są do nas drogą elektroniczną.

13. Brak przekazywania danych stronom trzecim

Nie będziemy przekazywać Państwa danych stronom trzecim, chyba że istnieją podstawy prawne, które zobowiązują lub upoważniają nas do tego:
• Osoba, której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej zgody zgodnie z Art. 6(1) (a) RODO,
• Dane muszą być przekazywane zgodnie z Art. 6(1) (f) RODO w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że osoba, której dane dotyczą, ma nadrzędny uzasadniony interes w tym, aby jej dane nie były przekazywane,
• Istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z Art. 6 (1) (c) RODO, i/lub
• Jest to wymagane zgodnie z Art. 6(1) (b) RODO w celu realizacji zamówienia, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą.
Jeżeli dostęp do Państwa danych mają zewnętrzni usługodawcy, zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniają środki techniczne i organizacyjne, podstawy prawne oraz zawieranie umów dotyczących zleconego przetwarzania danych lub umów o zachowaniu poufności.

14. Prawo dostępu do danych

Zgodnie z Art. 15 RODO, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, jak również o źródle danych i celu ich przetwarzania. Chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji, których Państwo potrzebują. Prosimy o przesłanie pisemnej prośby o dostęp do naszych danych osobowych do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych. (Dane kontaktowe znajdują się poniżej)

15. Korekta, usunięcie, prawo do ograniczenia

Chętnie spełnimy wszelkie Państwa prośby o poprawienie lub usunięcie danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat zgodnie z Art. 16-18 RODO, o ile takie wnioski nie naruszają ustawowych okresów przechowywania danych. Jeśli nie będzie możliwe usunięcie Państwa danych, zostaną one zablokowane.
Ponadto, dane osobowe, które przechowujemy na Państwa temat, zostaną automatycznie usunięte w regularnych odstępach czasu, jeżeli nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi okresami przechowywania.

16. Prawo do sprzeciwu

Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach marketingowych (podstawa prawna): Art. 6(1) (f) RODO w dowolnym momencie ze skutkiem przyszłym. Odnosi się to również do wszelkich związanych z tym ocen konkretnych cech, na przykład w ramach analizy danych. Mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw w dowolny sposób, na przykład poprzez link w biuletynie informacyjnym lub kontaktując się z nami bezpośrednio za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w informacji prawnej.
Ponadto mają Państwo prawo sprzeciwić się, z powodów związanych z Państwa konkretną sytuacją, przetwarzaniu danych w innych celach, które przeprowadzane są w celu zrównoważenia interesów, Art. 6 (1) (f) RODO. Może to mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest wymagane w celu realizacji zamówienia, którego jesteście Państwo stroną. Składając tego rodzaju zastrzeżenie, prosimy o podanie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa sprzeciw jest uzasadniony, sprawdzimy fakty i wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych, lub też przedstawimy Państwu uzasadnione powody, dla których nadal przetwarzamy Państwa dane.

17. Skontaktowanie się z organem nadzorczym

Mają Państwo prawo do złożenia skargi lub uzyskania informacji od organu nadzorującego ochronę danych osobowych, np. LDI NRW, odpowiedzialnego za nas komisarza ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Impressum/index.php

18. Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych osobowych mogą być wymagane z przyczyn technicznych lub związanych z prawem ochrony danych. Prosimy zawsze zapoznać się z najnowszą wersją.

19. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

Jan Padge
KATLEX Datenschutz-Management GmbH
Wolbecker Windmühle 55
48167 Münster
GERMANY

E-Mail:
j.padge@katlex.de

20. Dane kontaktowe administratora danych

Langguth GmbH
Im Südfeld 17
D-48308 Senden-Bösensell
NIEMCY

E-Mail:
info@langguth.com